Eelde, langjarige gemiddelden, tijdvak 1981-2010


Eelde, gemiddeld aantal dagen met ...

Extremen Eelde